Налични курсове

8б кл. Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 8Б
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Мирослав Атанасов

8б кл. Математика - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 8Б
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Мая Калинова
  • Преподавател: Димитър Янков