Налични курсове

8б кл. Почвознание - РПП

Категория: ПЕТЪК 8Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

8б кл. гр. 1 Почвознание - учебна практика - РПП8б кл.1

Категория: ПЕТЪК 8Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Дияна Сулева

8б кл. гр. 2 Почвознание - учебна практика - РПП

Категория: ПЕТЪК 8Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Дияна Сулева

8б кл. гр.2 Информационни технологии - ООП

Категория: ПЕТЪК 8Б
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

8б кл. гр.1 Информационни технологии - ООП

Категория: ПЕТЪК 8Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова