Налични курсове

8в кл. Математика - ООП

Категория: ПЕТЪК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Мая Калинова

8в гр. 1 Металообработване - учебна практика РПП

Категория: ПЕТЪК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Иван Недев
  • Преподавател: Костадин Петров

8в гр. 2 Металообработване - учебна практика РПП

Категория: ПЕТЪК 8В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Иван Недев