Налични курсове

9а кл. История и цивилизации - ООП

Категория: ПЕТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Стоян Бойков

9а кл. Философия - ООП

Категория: ПЕТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова

9а кл. Биология и здравно образование - ООП

Категория: ПЕТЪК 9А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова