Налични курсове

9в кл. Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Гергана Петрова
  • Преподавател: Моника Петрова

9в кл. Здравословни и безопасни условия на труд - ОбПП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

9в кл. Зеленчукопроизводство - РПП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

9в кл. Зеленчукопроизводство - учебна практика - РПП гр. 1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Дияна Сулева
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

9в 2 гр Говедовъдство практика

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Васил Василев