Налични курсове

9в кл. Руски език - ООП

Категория: ПЕТЪК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Северина Кехайова
  • Преподавател: Илияна Колева

9в кл. Биология и здравно образование - ООП

Категория: ПЕТЪК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова

9в кл. Говедовъдство - РПП

Категория: ПЕТЪК 9В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Васил Василев