Налични курсове

9г кл. Философия - ООП

Категория: ПЕТЪК 9г
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова

9г кл. Руски език - ООП

Категория: ПЕТЪК 9г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Банялиева
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Илияна Колева

9г кл. Биология и здравно образование - ООП

Категория: ПЕТЪК 9г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова