Налични курсове

9г Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9г
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

9г Електрообзавеждане на трактори и автомобили

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Костадин Петров

9г кл. История и цивилизации - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Стоян Бойков

9г кл. География и икономика - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9г
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николай Колев