Налични курсове

9д кл. Математика - ООП

Категория: ПЕТЪК 9д
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Северина Кехайова

9д кл. Руски език - ООП

Категория: ПЕТЪК 9д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Северина Кехайова
  • Преподавател: Илияна Колева