Налични курсове

9д Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Северина Кехайова

9д Здравословни и безопасни условия на труд ОПП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9д
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Северина Кехайова

9д Шевни машини и съоръжения

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9д
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Преподавател: Надежда Гълбачева
  • Преподавател: Северина Кехайова
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

9д кл. Информационни технологии - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 9д
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Мая Калинова