Налични курсове

10а кл. Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10а
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Преподавател: Николина Атанасова

10а кл. Математика - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10а
Полета за избор: Не
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Здравка Манолова
 • Преподавател: Васил Василев
 • Преподавател: Гергана Петрова
 • Преподавател: Светломира Попиванова

Английски език - ООП10а кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петкова

10а кл. Химия и опазване на околната среда - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова
 • Преподавател: Гергана Петрова
 • Преподавател: Светломира Попиванова