Налични курсове

Училищни електронни медии

Полета за избор: Не
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Жанета Стоянова

група "Дигитални компетентности"

Полета за избор: Не
  • Преподавател: Недялка Кърпарова

Клуб "Математика"

Полета за избор: Не
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Мениджър: Атанаска Петрова

Клуб "Художествено слово"

Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова

Клуб "Млад еколог"

Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

Майсторилница

Полета за избор: Не
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Мария Банялиева