Налични курсове

Физика и астрономия - ООП10б кл.1

Категория: ПЕТЪК 10б
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Мениджър: Здравка Манолова
  • Преподавател: Мария Кръстева

10Б 1гр Информационни технологии

Категория: ПЕТЪК 10б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова

10Б 2гр Информационни технологии

Категория: ПЕТЪК 10б
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб

География и икономика - ООП10б кл.1

Категория: ПЕТЪК 10б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николай Колев