Налични курсове

10б кл Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Илияна Колева

10б кл. Химия и опазване на околната среда - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Илияна Колева

10б кл.Икономика - ОбПП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова
  • Преподавател: Светломира Попиванова

10б кл.Английски език - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петкова