Налични курсове

Чужд език по професията - Английски език - ОбПП11а кл.1

Категория: ПЕТЪК 11а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петкова

11а кл. гр.1 Работа в учебно предприятие - учебна практика

Категория: ПЕТЪК 11а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

11а кл. 2 гр Икономическа информатика - учебна практика

Категория: ПЕТЪК 11а
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Учител: Мая Калинова
  • Учител: Недялка Кърпарова
  • Учител: Светломира Попиванова

11а кл. гр.2 Работа в учебно предприятие - учебна пракрика

Категория: ПЕТЪК 11а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова
  • Преподавател: Светломира Попиванова