Налични курсове

10в клас Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Костадин Петров

Английски език - ООП10в кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петкова

Химия и опазване на околната среда - ООП10в кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Донка Иванова

Икономика - ОбПП10в кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 10В
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова
  • Преподавател: Светломира Попиванова