Налични курсове

Математика - ООП11б кл.1

Категория: ПЕТЪК 11б
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Донка Иванова

Английски език - ООП11б кл.1

Категория: ПЕТЪК 11б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гергана Петкова

11 б Устойчиво земеделие РПП

Категория: ПЕТЪК 11б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов

Гражданско образование - ООП11б кл.1

Категория: ПЕТЪК 11б
Полета за избор: Не
  • Създател на курсове: Радосвета Казакова
  • Преподавател: Гергана Петрова