Налични курсове

11A Час на класа

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11А
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Атанаска Петрова

11а кл. Отчетност на активите и пасивите на предприятието - учебна практика - РПП 1гр.

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова

11а кл. Отчетност на активите и пасивите на предприятието - учебна практика - РПП гр.2

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Петкова
  • Преподавател: Моника Петрова

11а кл. Български език и литература - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11А
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Лиляна Димитрова