Налични курсове

Технология на отглеждане на полските култури - 11 в

Категория: ПЕТЪК 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

11в 1гр Работа с машинно-тракторни агрегати - практика

Категория: ПЕТЪК 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски

11в 2гр Работа с машинно-тракторни агрегати - практика

Категория: ПЕТЪК 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

Работа с машинно- тракторни агрегати (Учебна практика) - 11 В клас, Група 3

Категория: ПЕТЪК 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Димитър Янков