Налични курсове

Мениджмънт - ЗПП12а кл.1

Категория: ПЕТЪК 12а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Моника Петрова

12а Икономика и организация на земеделското предприятие СПП

Категория: ПЕТЪК 12а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Банялиева
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Моника Петрова

12а кл. Иновации и иновационна политика - ЗПП

Категория: ПЕТЪК 12а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Лиляна Димитрова
  • Преподавател: Моника Петрова
  • Преподавател: Светломира Попиванова