Налични курсове

Час на класа - …11б кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова

11б кл. Български език и литература - ООП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова

Аграрна политика на Европейския съюз - СПП11б кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Моника Петрова
  • Преподавател: Светломира Попиванова

11б 1гр.Работа с машинно-тракторни агрегати учебна практика СПП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Атанас Трендафилов

Работа с машинно- тракторни агрегати (Учебна практика) (СПП) - 11 Б клас, Група 2

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 11Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Димитър Янков