Налични курсове

12в Автоматизация

Категория: ПЕТЪК 12в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Гроздан Диневски
  • Преподавател: Костадин Петров

Математика - ЗП12в кл.1

Категория: ПЕТЪК 12в
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Мария Кръстева

Чужд език по професията - Руски език - ЗПП12в кл.1

Категория: ПЕТЪК 12в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Радка Димитрова