Налични курсове

Час на класа - …12б кл.1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Банялиева

12б кл. Екологичен мониторинг - ЗПП

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов

12б кл. Екологичен мониторинг - практика - ЗПП1

Категория: ПОНЕДЕЛНИК 12Б
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мирослав Атанасов