Налични курсове

ЕРАЗЪМ + Кариерни възможности в биологичното земеделие

Категория: Еразъм +
Дата и време: 18 март 2021
Полета за избор: Да
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Мария Банялиева
 • Преподавател: Васил Василев
 • Преподавател: Гроздан Диневски
 • Преподавател: Гергана Петкова
 • Преподавател: Гергана Петрова

Еразъм + Кариерни възможности в селското стопанство

Категория: Еразъм +
Дата и време: 17 март 2021
Полета за избор: Да
 • Създател на курсове: Радосвета Казакова
 • Мениджър: Атанаска Петрова
 • Преподавател: Мария Банялиева
 • Преподавател: Васил Василев
 • Преподавател: Гроздан Диневски
 • Преподавател: Гергана Петкова
 • Преподавател: Гергана Петрова
 • Преподавател: Дияна Сулева