Налични курсове

2021/2022 ЗИ Училищни електронни медии

Дата и време: 7 ноември 2021
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Жанета Стоянова

2021/2022 ЗИ Дигитални компетентности

Дата и време: 8 ноември 2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мая Калинова

2021/2022 Майсторилница

Полета за избор: Не
  • Мениджър: Атанаска Петрова
  • Преподавател: Мария Банялиева

2021/2022 Танцов клуб

Полета за избор: Не
  • Преподавател: Лиляна Димитрова

2021/2022 Млад еколог

Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дияна Сулева

2021/2022 Художествено слово

Полета за избор: Не
  • Преподавател: Елеонора Въцова

2021/2022 ЗИ Математика

Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Мениджър: Атанаска Петрова