Налични курсове

2022/2022 8 а Час на класа ...

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2022/2022 8 а Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 а Български език и литература ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2022/2022 8 а Английски език ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова

2022/2022 8 а Математика ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2022/2022 8 а Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2022/2022 8 а Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2022/2022 8 а История и цивилизации ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Атанаска Петрова

2022/2022 8 а География и икономика ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2022/2022 8 а Философия ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2022/2022 8 а Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова

2022/2022 8 а Физика и астрономия ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2022/2022 8 а Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2022/2022 8 а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 а Предприемачество ОбПП

Категория: 8 А
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2023 8 а Въведение в компютърната графика РПП

Категория: 8 А
Дата и време: 17 ноември 2022
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Недялка Кърпарова