Налични курсове

2022/2022 8 б Учебна практика: Основи на животновъдството РПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 б Учебна практика: Основи на животновъдството РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 б Основи на животновъдството РПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 б Учебна практика: Почвознание РПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2022/2022 8 б Учебна практика: Почвознание РПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 8 б Почвознание РПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2022/2022 8 б Учебна практика: Основи на земеделието ОтПП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 б Учебна практика: Основи на земеделието ОтПП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 б Основи на земеделието ОтПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Росица Генова

2022/2022 8 б Предприемачество ОбПП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 8 б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 б Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2022/2022 8 б Физика и астрономия ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2022/2022 8 б Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова

2022/2022 8 б Философия ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2022/2022 8 б География и икономика ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2022/2022 8 б История и цивилизации ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Атанаска Петрова

2022/2022 8 б Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2022/2022 8 б Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2022/2022 8 б Математика ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2022/2022 8 б Руски език ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2022/2022 8 б Български език и литература ООП

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова

2022/2022 8 б Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 б Час на класа ...

Категория: 8 Б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Лиляна Димитрова