Налични курсове

2022/2022 8 в Учебна практика: Металообработване РПП гр. 2

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2022/2022 8 в Учебна практика: Металообработване РПП гр. 1

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2022/2022 8 в Учебна практика: Основи на растениевъдството РПП гр. 2

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мирослав Атанасов

2022/2022 8 в Учебна практика: Основи на растениевъдството РПП гр. 1

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дияна Сулева

2022/2022 8 в Основи на растениевъдството РПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мирослав Атанасов

2022/2022 8 в Учебна практика: Основи на животновъдството РПП гр. 1

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 в Учебна практика: Основи на животновъдството РПП гр. 2

Категория: 8 В
Полета за избор: Не

2022/2022 8 в Основи на животновъдството РПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 в Материалознание РПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Костадин Петров

2022/2022 8 в Учебна практика: Основи на земеделието ОтПП гр. 2

Категория: 8 В
Полета за избор: Не

2022/2022 8 в Учебна практика: Основи на земеделието ОтПП гр. 1

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Атанас Трендафилов

2022/2022 8 в Основи на земеделието ОтПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Васил Василев

2022/2022 8 в Предприемачество ОбПП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 8 в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 в Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Донка Иванова

2022/2022 8 в Физика и астрономия ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2022/2022 8 в Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова

2022/2022 8 в Философия ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2022/2022 8 в География и икономика ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2022/2022 8 в История и цивилизации ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2022/2022 8 в Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2022/2022 8 в Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2022/2022 8 в Математика ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2022/2022 8 в Руски език ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2022/2022 8 в Български език и литература ООП

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2022/2022 8 в Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 8 В
Полета за избор: Не

2022/2022 8 в Час на класа ...

Категория: 8 В
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева