Налични курсове

2022/2022 8 г Учебна практика: Текстил РПП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стефка Гьолова

2022/2022 8 г Текстил РПП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова

2022/2022 8 г Материалознание ОтПП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Северина Кехайова

2022/2022 8 г Предприемачество ОбПП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 8 г Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 г Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова

2022/2022 8 г Физика и астрономия ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова
 • Преподавател: Мария Кръстева

2022/2022 8 г Биология и здравно образование ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николина Атанасова

2022/2022 8 г Философия ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2022/2022 8 г География и икономика ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Николай Колев

2022/2022 8 г История и цивилизации ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Стоян Бойков

2022/2022 8 г Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Кръстева

2022/2022 8 г Математика ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мая Калинова

2022/2022 8 г Руски език ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Илияна Колева

2022/2022 8 г Български език и литература ООП

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2022/2022 8 г Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 8 г Час на класа ...

Категория: 8 Г
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова