Налични курсове

2022/2022 9 а Час на класа ...

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: Въведение в уеб дизайна РПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2023 9 а Въведение в уеб дизайна РПП

Категория: 9 А
Дата и време: 18 ноември 2022
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Недялка Кърпарова

2022/2022 9 а Учебна практика: Приложни програми с общо предназначение ОтПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: Приложни програми с общо предназначение ОтПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: Бизнес комуникации ОтПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: Бизнес комуникации ОтПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: обща теория на счетоводната отчетност ОтПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: обща теория на счетоводната отчетност ОтПП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Физика и астрономия ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Философия ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а География и икономика ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а История и цивилизации ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не
  • Мениджър: Ширин Неджиб
  • Преподавател: Недялка Кърпарова

2022/2022 9 а Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Математика ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Руски език ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Английски език ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Български език и литература ООП

Категория: 9 А
Полета за избор: Не

2022/2022 9 а Учебна практика: Въведение в уеб дизайна РПП гр. 2

Категория: 9 А
Полета за избор: Не