Налични курсове

2022/2022 9 б Учебна практика: Говедовъдство РПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Говедовъдство РПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Учебна практика: Зеленчукопроизводство РПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Зеленчукопроизводство РПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Учебна практика: Животновъдство СПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Животновъдство СПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Учебна практика: Растениевъдство СПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Растениевъдство СПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Физика и астрономия ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Философия ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б География и икономика ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б История и цивилизации ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Математика ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Английски език ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Руски език ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Български език и литература ООП

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не

2022/2022 9 б Час на класа ...

Категория: 9 Б
Полета за избор: Не