Налични курсове

2022/2022 9 в Учебна практика: Електрообзавеждане на трактора и автомобила РПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Електрообзавеждане на трактора и автомобила РПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Учебна практика: Двигатели с вътрешно горене РПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Двигатели с вътрешно горене РПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Земеделска техника СПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Трактори и автомобили СПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Техническо чертане ОтПП гр. 2

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Техническо чертане ОтПП гр. 1

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Физика и астрономия ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Философия ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в География и икономика ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в История и цивилизации ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Математика ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Английски език ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Руски език ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Български език и литература ООП

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Час на класа ...

Категория: 9 В
Полета за избор: Не

2022/2022 9 в Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 9 В
Полета за избор: Не