Налични курсове

2022/2022 9 г Учебна практика: Елементи и детайли на облеклото РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Елементи и детайли на облеклото РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Учебна практика: Шевни машини и съоръжения РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Шевни машини и съоръжения РПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Процеси и машини в шевната промишленост СПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Физика и астрономия ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Биология и здравно образование ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Философия ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г География и икономика ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г История и цивилизации ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Информационни технологии ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Математика ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Английски език ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Руски език ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Български език и литература ООП

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не

2022/2022 9 г Час на класа ...

Категория: 9 Г
Полета за избор: Не