Налични курсове

2022/2023 10 а Учебна практика: Компютърна обработка на информацията РПП гр. 2

Категория: 10 а
Дата и време: 15 ноември 2022
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дарена Василева
  • Преподавател: Недялка Кърпарова

2022/2023 10 а Учебна практика: Компютърна обработка на информацията РПП гр. 1

Категория: 10 а
Дата и време: 14 ноември 2022
Полета за избор: Да
  • Преподавател: Дарена Василева
  • Преподавател: Недялка Кърпарова

2022/2023 10 а Компютърна обработка на информацията РПП

Категория: 10 а
Дата и време: 16 ноември 2022
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дарена Василева
  • Преподавател: Недялка Кърпарова

2022/2022 10 а Производствена практика ОтПП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Обща икономическа теория ОтПП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Физика и астрономия ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Биология и здравно образование ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Философия ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а География и икономика ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а История и цивилизации ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Информационни технологии ООП гр. 1

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Информационни технологии ООП гр. 2

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Математика ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Руски език ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Английски език ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Български език и литература ООП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Икономика ОбПП

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 10 а
Полета за избор: Не

2022/2022 10 а Час на класа ...

Категория: 10 а
Полета за избор: Не