Налични курсове

2022/2022 10 б Производствена практика СПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Учебна практика: Лозарство РПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Учебна практика: Животновъдство СПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Животновъдство СПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Учебна практика: Растениевъдство СПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Растениевъдство СПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Учебна практика: Трактори и автомобили ОтПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Трактори и автомобили ОтПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Техническо чертане ОтПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Физика и астрономия ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Биология и здравно образование ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Философия ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б География и икономика ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б История и цивилизации ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Информационни технологии ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Математика ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Английски език ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Руски език ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Български език и литература ООП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Икономика ОбПП

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Час на класа ...

Категория: 10 б
Полета за избор: Не

2022/2022 10 б Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 10 б
Полета за избор: Не