Налични курсове

2022/2022 10 в Производствена практика СПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Учебна практика: Почвообработващи машини РПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Учебна практика: Земеделска техника СПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Земеделска техника СПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Учебна практика: Трактори и автомобили СПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Трактори и автомобили СПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Химия и опазване на околната среда ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Физика и астрономия ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Биология и здравно образование ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Философия ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в География и икономика ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в История и цивилизации ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Информационни технологии ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Математика ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Английски език ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Руски език ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Български език и литература ООП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Час на класа ...

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 10 в
Полета за избор: Не

2022/2022 10 в Икономика ОбПП

Категория: 10 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Румяна Янева