Налични курсове

2022/2022 11. а Производствена практика СПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Учебна практика: Отчетност на активите и пасивите на предприятието РПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. а Отчетност на активите и пасивите на предприятието РПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. а Учебна практика: Работа в учебно предприятие СПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 11. а Учебна практика: Статистика ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2022/2022 11. а Учебна практика: Икономическа информатика ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Управление на маркетинга ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Стокознание СПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Статистика ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Право ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. а Икономика на предприятието ОтПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 11. а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 11. а Гражданско образование ООП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2022/2022 11. а Математика ООП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Здравка Манолова

2022/2022 11. а Руски език ООП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова

2022/2022 11. а Български език и литература ООП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Елеонора Въцова

2022/2022 11. а Чужд език по професията ОбПП

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Банялиева

2022/2022 11. а Час на класа ...

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 11 а
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов