Available courses

2022/2022 11. а Производствена практика СПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Учебна практика: Отчетност на активите и пасивите на предприятието РПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Мария Петкова

2022/2022 11. а Отчетност на активите и пасивите на предприятието РПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Мария Петкова

2022/2022 11. а Учебна практика: Работа в учебно предприятие СПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Румяна Янева

2022/2022 11. а Учебна практика: Статистика ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Дарена Василева

2022/2022 11. а Учебна практика: Икономическа информатика ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Управление на маркетинга ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Стокознание СПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Статистика ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Право ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Обща теория на счетоводната отчетност ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Мария Петкова

2022/2022 11. а Икономика на предприятието ОтПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Румяна Янева

2022/2022 11. а Физическо възпитание и спорт ООП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Найден Йорданов

2022/2022 11. а Гражданско образование ООП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Гергана Петрова

2022/2022 11. а Математика ООП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Manager: Здравка Манолова

2022/2022 11. а Руски език ООП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Радка Димитрова

2022/2022 11. а Български език и литература ООП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Елеонора Въцова

2022/2022 11. а Чужд език по професията ОбПП

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Мария Банялиева

2022/2022 11. а Час на класа ...

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. а Спортни дейности (волейбол) ...

Category: 11 а
Полета за избор: No
 • Teacher: Найден Йорданов