Налични курсове

2022/2022 11. б Производствена практика СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2022/2022 11. б Учебна практика: Обработка и анализ на данни РПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. б Учебна практика: Работа в учебно предприятие СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2022/2022 11. б Учебна практика: Компютърни архитектури и операционни системи СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2022/2022 11. б Икономика на предприятието СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 11. б Учебна практика: Уеб дизайн СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Дарена Василева

2022/2022 11. б Уеб дизайн СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. б Програмиране СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. б Икономическа информатика СПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. б Учебна практика: Счетоводство на предприятието ОтПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. б Счетоводство на предприятието ОтПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. б Статистика ОтПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. б Право ОтПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 11. б Обща икономическа теория ОтПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Мария Петкова

2022/2022 11. б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 11. б Гражданско образование ООП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Гергана Петрова

2022/2022 11. б Математика ООП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2022/2022 11. б Руски език ООП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Радка Димитрова

2022/2022 11. б Български език и литература ООП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Антония Георгиева

2022/2022 11. б Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 11. б Час на класа ...

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Мениджър: Ширин Неджиб

2022/2022 11. б Чужд език по професията ОбПП

Категория: 11 б
Полета за избор: Не
 • Преподавател: Тодорка Иванова