Налични курсове

2022/2022 11. в Производствена практика СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Учебна практика: Устойчиво земеделие РПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Устойчиво земеделие РПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Учебна практика: Работа с машинно-тракторни агрегати СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Учебна практика: Биологично животновъдство СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Биологично животновъдство СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Учебна практика: Биологично растениевъдство СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Биологично растениевъдство СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Аграрна политика на Европейския съюз СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Учебна практика: Земеделска техника СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Земеделска техника СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Основи на екологията СПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Управление на МПС ОтПП (ИЧ) гр. 1

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Управление на МПС ОтПП (ИЧ) гр. 2

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Безопасност на движението по пътищата ОтПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Гражданско образование ООП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Математика ООП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Английски език ООП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Български език и литература ООП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не

2022/2022 11. в Час на класа ...

Категория: 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Дарена Василева

2022/2022 11. в Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

2022/2022 11. в Чужд език по професията ОбПП

Категория: 11 в
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Радка Димитрова