Налични курсове

2022/2022 11. г Производствена практика СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Учебна практика: Технология на отглеждане на полски култури РПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Учебна практика: Работа с машинно-тракторни агрегати СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Учебна практика: Земеделска техника СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Земеделска техника СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Учебна практика: Трактори и автомобили СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Трактори и автомобили СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Учебна практика: Технологии на отглеждане на земеделски култури СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Технологии на отглеждане на земеделските култури СПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Управление на МПС ОтПП (ИЧ) гр. 1

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Безопасност на движението по пътищата ОтПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Гражданско образование ООП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Математика ООП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Английски език ООП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Български език и литература ООП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Час на класа ...

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 11 г
Полета за избор: Не

2022/2022 11. г Чужд език по професията ОбПП

Категория: 11 г
Полета за избор: Не