Налични курсове

2022/2022 11. д Учебна практика: КАД системи РПП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д КАД системи РПП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Конструиране на облеклото СПП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Учебна практика: Технология на облеклото СПП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Технология на облеклото СПП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Гражданско образование ООП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Математика ООП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Английски език ООП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Български език и литература ООП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Час на класа ...

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 11 д
Полета за избор: Не

2022/2022 11. д Чужд език по професията ОбПП

Категория: 11 д
Полета за избор: Не