Налични курсове

2022/2022 12. а Производствена практика СПП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Отчетност на фирмените разчети РПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Отчетност на фирмените разчети РПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Аграрна и екополитика СПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Аграрна и екополитика СПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Икономика и управление на земеделското предприятие СПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Икономика и управление на земеделското предприятие СПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: функционални приложни програми СПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Румяна Янева

2022/2022 12. а Учебна практика: функционални приложни програми СПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Севдалина Йорданова

2022/2022 12. а Учебна практика: Финансово-икономически анализ и контрол СПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Финансово-икономически анализ и контрол СПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Разработване на бизнес проект СПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: Разработване на бизнес проект СПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: счетоводство на предприятието СПП гр. 2

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Учебна практика: счетоводство на предприятието СПП гр. 1

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Счетоводство на предприятието СПП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Аграрна и екополитика СПП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Икономика и управление на земеделското предприятие СПП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Гражданско образование ООП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Математика ООП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Руски език ООП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Български език и литература ООП

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 12 а
Полета за избор: Не

2022/2022 12. а Час на класа ...

Категория: 12 а
Полета за избор: Не