Налични курсове

2022/2022 12. б Производствена практика СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Агротуризъм РПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Учебна практика: Работа с машинно-тракторни агрегати СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Учебна практика: Екологичен мониторинг СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Учебна практика: аналитични методи за изследване на природните ресурси СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Учебна практика: микробиология СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Микробиология СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Екологичен мониторинг СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Екологично законодателство СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Аналитични методи за изследване на природните ресурси СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Устойчиво управление на земите СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Агроекология СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Опазване и управление на природните ресурси СПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Гражданско образование ООП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Математика ООП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Английски език ООП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Български език и литература ООП

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 12 б
Полета за избор: Не

2022/2022 12. б Час на класа ...

Категория: 12 б
Полета за избор: Не