Налични курсове

2022/2022 12. в Производствена практика СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Техническо обслужване на земеделска техника РПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Български език и литература РП/УП-А

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Учебна практика: Работа с машинно-тракторни агрегати СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Учебна практика: експлоатация и ремонт на земеделска техника СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Учебна практика: Прибираща земеделска техника СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Експлоатация и ремонт на земеделска техника СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Прибираща земеделска техника СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Автоматизирани системи в земеделието СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Хидравлични и пневматични устройства СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Електротехника и електроника СПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Чужд език по професията ОбПП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Физическо възпитание и спорт ООП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Гражданско образование ООП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Математика ООП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Английски език ООП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Български език и литература ООП

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Час на класа ...

Категория: 12 в
Полета за избор: Не

2022/2022 12. в Спортни дейности (волейбол) ...

Категория: 12 в
Полета за избор: Не