Налични курсове

8Б Спортни дейности (волейбол)

Категория: VIII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова

8Б Физическо възпитание и спорт

Категория: VIII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Мирослав Атанасов
  • Преподавател: Найден Йорданов

8Б Биология и здравно образование

Категория: VIII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова

8б кл. Физика и астрономия - ООП

Категория: VIII Б 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Кръстева