Налични курсове

Спортни дейности (волейбол) - …8в кл.1

Категория: VIII В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова

8В Физическо възпитание и спорт

Категория: VIII В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова
  • Преподавател: Найден Йорданов

8В Биология и здравно образование

Категория: VIII В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова

8в кл. Физика и астрономия - ООП

Категория: VIII В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Кръстева

8В Физическо възпитание и спорт

Категория: VIII В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Павлина Аргирова