Налични курсове

9а кл. Физическо възпитание и спорт - ООП

Категория: IX А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9а кл. Спортни дейности (волейбол)

Категория: IX А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9а кл. Химия и опазване на околната среда - ООП

Категория: IX А 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Мария Банялиева
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Северина Кехайова
  • Преподавател: Мария Петкова
  • Преподавател: Костадин Петров