Налични курсове

9в кл. Спортни дейности (волейбол)

Категория: IX В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9в кл. Физическо възпитание и спорт - ООП

Категория: IX В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9в кл.Химия и опазване на околната среда - ООП1

Категория: IX В 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Стоян Бойков
  • Преподавател: Радка Димитрова
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Северина Кехайова