Налични курсове

9г кл. Спортни дейности (волейбол)

Категория: IX Г 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9г кл. Физическо възпитание и спорт - ООП

Категория: IX Г 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Найден Йорданов

9г кл. Химия и опазване на околната среда - ООП

Категория: IX Г 2020/2021
Полета за избор: Не
  • Преподавател: Николина Атанасова
  • Преподавател: Елеонора Въцова
  • Преподавател: Гроздан Диневски
  • Преподавател: Донка Иванова
  • Преподавател: Атанас Трендафилов